ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Електричний заряд 0 - це властивість тіл, що виявляється у тому здібності взаємодіяти з зовнішнім електричним полем

 

[ q ] = Кл = А *з

 

Кулон 0 - це заряд, що відбувається через поперечне перетин провідника при струмі 1 А 1 з

 

q 4e 0 = 1.6*10 5-19 0 Кл

 

Закон Кулона 0: сила взаємодії двох точкових нерухомих заряджених тіл в вакуумі прямо пропорційна твору модулів зарядів, зворотно пропорційна квадрату відстані з-поміж них і вздовж прямий, що з'єднує центри зарядів

 

F = Kq 41 0q 42 7/ 0r 52

 

K = 9*10 59 0 Н*м 52 7/ 0Кл 52

 

F = q 41 0q 42 7/ 04 7pee 40 0r 52

 

7e 0 = F 4вакуума 7/ 0F 4диэлектрика 0, відносна диэлектрическая проникність,

 

7e 40 0 = 8.8*10 5-12 0 Кл 52 7/ 0Н*м 52 0, електрична стала

 

3.2. Напруженість електростатичного поля

 

Электростатическое полі 0 - особливий вид матерії, створюється нерухомими електричними зарядами. Характерний ознака - сила, діюча на нерухомий заряд

Напруженість електростатичного поля 0 - силова характеристика, векторна величина, за величиною і з напрямку співпадаюча з силою, діючої на одиничний позитивний точковий заряд

 

E = F 7/ 0q

 

[E] = М 7/ 0Кл

 

E = kq 7/ 0r 52 0 = q 7/ 04 7pee 40 0r 52

 

2Разность потенціалів

 

W 4p 0 = qEd , потенційна енергія заряду в однорідному электростатическом полі

 

Потенціал електричного поля 0 - цей показник потенційної енергії заряду на полі до цього заряду

 

7f 0 = W 4p 7/ 0q = Ed

 

U = A 7/ 0q

 

[U] = Дж 7/ 0 Кл = У

 

1 Вольт 0 - напруга між двома такими точками електростатичного поля, при переміщенні між якими заряду один Кл відбувається робота у 1 Дж

 

1Электрон-вольт 0 - енергія, яку набуває електрон, пройшовши різницю потенціалів один У

 

1 э.В . = 1.6*10 5-19 0 Дж

 

E = U 7/ 0d

 

[E] = О 7-й/ 0м

 

3.3. Конденсаторы

 

Енергія зарядженого конденсатора: W = q 41 0E 42 0d,

 

де q 41 0 - заряд 1 пластини,

 

E 42 0 - напруженість, створена 2 пластиною,

 

d - відстань (вздовж силових ліній)

 

W = qEd = qU 7/ 02 = CU 52 7/ 02 = q 52 7/ 02C

 

1Плотность енергії 0 - це енергія в одиниці обсягу

 

w = W 7/ 0V = 7 ee 40 0E 52 7/ 02

 

де 7e 40 0 - електрична стала

 

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

 

Електричний струм 0 - це спрямоване рух заряджених частинок

 

I = q 7/ 0t

 

I = 7 D 0q 7/D 0t = q `

 

Сила струму 0 визначається зарядом, які пройшли через поперечне перетин провідника за одиницю часу

 

R = U 7/ 0I

 

[R] = О 7-й/ 0А = Ом

 

1 1Ом 0 - опір такого провідника, якого за напрузі

 

1 У виникає сила струму один А

 

4.1. Робота і потужність струму

 

Закон Джоуля-Ленца : Q = I 52 0Rt

 

Якщо робота струму перетворюється лише у тепло: Q = IUt = U 52 0t 7/ 0R

 

A 4тока повна 0 = IUt

 

4.2. Питома опір

 

R = 7 r 0l 7/ 0S

 

7r 0 - удільне опір,

 

чисельно одно опору провідника, має одиничну довжину, і одиничне перетин; залежить від матеріалу і температури

 

[ 7r 0] = Ом * м

 

R-R 40 7/ 0R 40 0 = 7 a 0t

 

7a 0 = R-R 40 7/ 0R 40 0t

 

7a 0 - температурний коефіцієнт опору, чисельно дорівнює відносного зміни опору провідника при нагріванні на 1 K

 

[ 7a 0] = K 5-1

 

R = R 40 0(1+ 7a 0t)

 

7r 0= 7r 40 0(1+ 7a 0t), 7r 40 0 - удільне опір при 0 5O 0C

 

5.МАГНЕТИЗМ

 

 

 

Магнітне полі 0 - особливий вид матерії, створюється рухливими електричними зарядами чи мінливим електричним полем. Характерний ознака - сила, діюча на рухомий заряд

Індукція магнітного поля 0 - силова характеристика магнітного поля, модуль якої дорівнює відношенню максимальної сили, діючої із боку магнітного поля на прямолінійний ділянку провідника із течією, до твору сили струму активне довжину провідника, а вектор спрямований перпендикулярно площині, у якій лежить довжина провідника та максимальна сила Ампера

 

B = F 4Amax 7/ 0Il = [М] 7/ 0[А ][ м] = [Тл]

 

1Тесла 0 - це індукція такого магнітного поля, у якому провідник із течією 1 Проте й активної довжиною 1 м діє максимальна сила один М

 

F 4A 0 = BIlsin 7a 0 , 7a 0 = B^l ,

 

F 4 Л 0 = qB 7v 0sin 7a 0, 7 a 0 = 7v 0^B

 

R = m 7v/ 0qB

 

T = 2 7p 0m 7/ 0qB

 

m = qB 52 0R 52 7/ 02U

Рубрики: Термодинаміка