Властивості лінійної функції

Линейной називається функція, задана формулою , де a , b – справжні числа. Коли на те - стала функція . Коли на те - пряма пропорційність . Властивості лінійної функції при :

областю визначення є все безліч дійсних чисел;

функція ні чётной, ні нечётной;

при функція зростає, при - убуває на числової прямий;

графіком функції є є пряма лінія, у своїй а називається кутовим коефіцієнтом прямий та її геометричний сенс – тангенс кута L між прямий і позитивним напрямом осі Ой, ;

Отже, графік утворює гострий кут з позитивним напрямом осі абсцис при і тупий кут при .

Графік прямий пропорційності проходить через точку (0;0).

Рубрики: Почала аналізу