Записи в рубрике 'Економіка'

Мета статті Джорджа Катона

Метою статті Джорджа Катона є протиставлення пануючій економічної теорії, теорії численних мотивів. Стаття показує, поведінка людей, бізнесменів який завжди обумовлюється меркантильним мотивами. Емпіричні дослідження підтверджують цю гіпотезу, причому, успішніше бізнесмен, тим більше він схиляється до нематеріальною прибуткам.

Реформа всім американців

Попри те що, що американська суспільство - багате суспільство, - у ньому є одна болісна проблема: люди живуть у постійному страху перед важкими хворобами. Цього страху, мабуть, їй не довіряють лише багаті. Річ у тім, що перебування у лікарні "з'їдає" як страховку, але й гроші, і найчастіше закінчується злиднями. Майже 37 мільйонів американців взагалі мали лікарняній страховки отже повністю від добродійності держави.

Що було б розуміти під спеціальними зонами?

Інтернаціоналізація господарському житті, потреба ефективнішого використання географічних та інших переваг певних територій увінчалися створенням у багатьох країнах особливих економічних зон. У різних варіантах існують в КНР, США, Франції, В'єтнамі, Болгарії, Угорщини, Мексиці, Ірландії, Південній Кореї та низці інших держав.

Статус вільної економічної зони

Будь-яка ВЕЗ незалежно від місця на її прихильність, мети створення залишається невід'ємною частиною державної території з усіма звідси наслідками. Суверенітет держави, біля якого створюється зона, і здійснення його су-веренных прав у своїй не зачіпаються. Є у вигляді, що ВЕЗ — господарські, а чи не політичні освіти, державна владу у без них буде здійснюватися органами влади й управління. Поширена помилкове думка, ніби під час створення зон певну частину державної території буде здаватися у найм, навіть продаватися іноземним державам чи фірмам.

Віртуальне організація банку. (Зведений реферат)

У статтях югославських фахівців аналізується розвиток про віртуальних організацій (ВО). Глобалізація економіки призвела до радикальній зміні конкурентного поведінки на світовому ринку. Конкурентоспроможність відтепер грунтується не так на володінні певні ресурси, але в здібності компанії до розвитку і успішному використанню нових технологій, є стрижнем теперішнього бізнесу. Гостра конкуренція на світовому ринку привела на початку 1990-х років двадцятого в. до створення з урахуванням нових інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) ефективних і гнучких організаційних структур – ВО, які кардинально відрізняються від класичних ієрархічних організацій, всі у меншою мірою відповідальних потребам часу (2, з. 68).

Перехід до ринкової економіки у Сербії

Маючи досвід деяких країн колишнього "соціалістичного табору, співробітниця Економічного інституту, у Белграді (Сербія) аналізує досягнення і проблеми по дорозі переходу Сербії до ринкової економіки. Хоча фактично процес початку ринкової економіки у країнах соціалістичного табору ще завершено, зазначає автор, прийняття у ЄС декого з тих означає визнання їх країнами з ринковою економікою. Аналіз перехідного процесу у десяти найуспішніших країнах дає можливість окреслити такі показники, які свідчать про завершенні періоду переходу: домінування приватного сектора економіці і його частки ВВП; запровадження жорстких бюджетних обмежень на макро- і мікрорівнях; ефективно функціонуючий фінансовий ринок; високий рівень економічної свободи.

Витік капіталів із Росії та країн СНД

Монографія присвячена вивченню феномена втечі капіталу як складової міжнародного руху капіталу. Особливу увагу автор приділяє аналізу специфіки втечі капіталу із Росії, яке прибрело загрозливих масштабів і сьогодні впливає на воспроизводственный процес. З іншого боку, важливо і те, що феномен втечі капіталу тісно пов'язані з системою економічній безпеці країни.

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УРЯДУ РОСІЇ. (Зведений реферат)

У статтях російських дослідників аналізуються дії уряду, що їх останніми роками залучення інвестицій на російську економіку й активізації розвитку малого середнього бізнесу, і даються рекомендації для поліпшення інвестиційного клімату країни.