Записи в рубрике 'Макроекономіка'

Сутність і функції бюджету, його роль фінансовій системі

Фінансові відносини складаються в держави з різними організаціями – називаються бюджетними. Бюджетні відносини творяться у розподільчому процесі голосування та пов'язані з формуванням та використанням центрального бюджетного фонду коштів, призначених задоволення загальнодержавних потреб. Розмір бюджетного фонду залежить від рівня розвитку, методів управління соціальних завдань.

Сутність і функції фінансів підприємств

Фінанси підприємства становлять основу фінансової систем країни. З'являються загальної системою фінансових відносин що у воспроизводственном процесі змін і формуванні власних коштів і центральної фінансових ресурсів організації.

Капітальні вкладення: поняття, класифікація, джерела фінансування

Інвестиції – це вкладення капіталу у всіх його формах з метою забезпечення його розвитку у майбутньому періоді, отримання чи іншого рішення соціальних завдань. По об'єктах вкладення капіталу розрізняють:

Сутність промислового перевороту Англії

Буржуазно-демократический політичний устрій, що у Англії з кінця XVII в. і продовжує переважно існувати й нашого часу, з'явився після революції. А сама Англія, перемігши у боротьбі панування на морях в XVI В.Испанию, XVII в. — Голландію, в XVIII в. — Францію, перетворилася на світову супердержаву. Залишаючись невеличкий країною, вона почала центром величезної колоніальної імперії, куди входила майже вся Північна Америка, Індія й інші регіони. З цього випливало, що у англійську промисловість у незабаром очікується приплив нових капіталів і підвищений попит промислові товари.

Економічний підйом Англії ХІХ столітті

Отже, внаслідок промислового перевороту промисловість різко прискорила випускати продукцію. У в XIX ст. Англія виробляла половину світової промислової продукції. Її називали тепер «фабрикою мира»,.потому що вона постачала свою продукцію всі країни. Оскільки англійські товари були товарів інших країнах, де він ще панувала мануфактура, вони охоче витісняли його з світового фінансового ринку.

Аналіз рушійних моментів у розвитку ВПК

Цей огляд присвячений аналізу рушійних моментів у розвитку ВПК нині й короткочасну перспективу. Особливе місце тут відводиться ролі економічних чинників, особливо у макроекономічному рівні, у формуванні кризи ВПК. Ці самі чинники, на думку авторів, повинні вивести ВПК на траєкторію сталого розвитку та ефективного функціонування. Як визначальних еволюцію економіки ВПК розглядаються як глобальні тенденції у сфері військової науку й політики, і экономико-политические характеристики довкілля, у якій доводиться функціонувати оборонним підприємствам. Тож у прогнозуванні середньострокових тенденцій був обраний підхід, у якому ці провідні чинники інтегруються і розглядаються у взаємодії друг з одним. Діяльність пропонується як аналіз детермінантів розвитку, і можливі заходи протидії наметившимся негативним тенденціям.

Аналіз політичних чинників еволюції ВПК

При аналізі політичних чинників можна буде говорити про недоліки насамперед зовнішньоекономічної політики Росії. Пересмо тр стор атегии політики у сфері оборонного замовлення, експорту продукції ВПК є настійною вимогою часу. Тому до ключовим моментів тут можна віднести таке.

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ

Будь-яке виробництво пов'язані з витратами сировини, електроенергії, робочої сили в, устаткування, землі тощо. Без використання необхідних ресурсів неможливо було створити нові блага. Всі використовувані у виробництві ресурси носять обмежений характер. Кожен із факторів виробництва можна використовувати для різних продуктів. Ресурси, витрачені виробництво певного товару, втрачено для інших товарів. Якщо в виробника тисяча куб. м деревини, він може з неї зробити чи 700 куб.м пиломатеріалів , чи п'ять меблевих гарнітурів, чи певна кількість папери. Завдання виробника у тому, що з безлічі варіантів використання цієї ресурсу вибрати найефективніший.