Записи в рубрике 'Основи економіки'

Сутність і функції фінансів

Уперше термін «фінанси» почали застосовувати в XIII -XV століттях Італії. Фінанси є частиною економічних відносин, вони опосередковують процес громадського відтворення, виникають другого стадії відтворення сукупного суспільного продукту, коли його грошова форма. Фінанси забезпечують розподіл, і перерозподіл суспільного продукту дозволяють сформулювати ресурси держави, організацій корисною і населення.

Аналіз собівартості продукції

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних й фінансових ресурсів залежить від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.

Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану з собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану вивчення причин відхилень від цього, динамічних змін; виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.

Аналіз витрат на оплату праці

Витрати зарплатню виробничих робочих відбиваються у статтях витрат. Заробітну плату допоміжних робітників у основному віддзеркалюється в статтях витрат за змісту і експлуатації устаткування, вести службовців і ІТП входить до складу цехових і загальнозаводських витрат. Заробітну плату робочих, зайнятих у допоміжному виробництві, входить у собівартість пара, води, електроенергії та впливає собівартість товарної продукції не прямо, а побічно, через ті комплексні статті, куди віднесений витрата пара, води та електроенергії.

Планування собівартості продукції

Основною метою планування собівартості є виявлення і наявних резервів зниження витрат виробництва та збільшення внутрішньогосподарських накопичень. Снижая витрати виробництва, у результаті заощадження минулого й живого праці, промисловість домагається водночас із зростанням накопичень збільшення обсягів випуску продукції. Плани за собівартістю мають виходити з прогресивних норм витрат праці, використання устаткування, витрати сировини, матеріалів, палива й енергії з урахуванням передового досвід інших підприємств. Тільки за науково організованому нормуванні витрат можна виявити і використовувати резерви подальшого зниження собівартості продукції.

Основні кошти підприємства

Основними фондами є вироблені активи, використовувані неодноразово або протягом тривалого, але з менше року, для товарів, надання ринкових і неринкових послуг. Основні фонди діляться на матеріальні і нематеріальні Матеріальних основних фондів (основних засобів) ставляться будинку, споруди, машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, житла, обчислювальної техніки і оргтехніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар, робочий, продуктивний та племінної худобу, багаторічні насадження й інші види матеріальних основних фондів.

Знос ОС і амортизаційна політика

Вагому частку витрат становлять витрати, пов'язані до витрат капітальних ресурсів – машин, устаткування, виробничих приміщень. Використання у виробництві цього виду ресурсів, отже, процес формування відповідних витрат мають низку особливостей.

Методи амортизаційної політики підприємства

  Положенням по бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01 регламентуються методи амортизаційної політики підприємства з метою бухгалтерського обліку основних засобів. У пункті 18 Положення перераховані ці методи:

Ускоренная амортизація

Ускоренная амортизація – нарахування зносу основного кошти, із застосуванням норму амортизаційних відрахувань підвищує коефіцієнта. Ускоренная амортизація дозволяє прискорити списання майна на собівартість продукції, цим, зменшуючи оподатковувану базу прибуток організації. У практиці різних країн його сприймається як спосіб для якнайшвидшого відновлення основних фондів як і механізм зниження інфляційних втрат. Перевагою методу прискореної амортизації можна віднести швидке відшкодування значній своїй частині витрат, виграш з допомогою чинника часу. Проте політика прискореної амортизації веде до завищення собівартості і, отже, до завищення ціни реалізації вироблену продукцію. У зв'язку з цим, практика застосування прискореної амортизації у що незначна. Ширше прискорена амортизація досі застосовувалася на практиці господарювання підприємств.