Записи в рубрике 'Клімат'

Атмосферні явища

До атмосферних явищ належати: туман, ожеледь, паморозь, заметіль, гроза, град, суховій, пилові бурі та ін. Туман — це скупчення зважених дрібних крапель води чи кристалів льоду в приземному шарі атмосфери із насиченого водяними парами повітря при його охолодженні. У туманах горизонтальна видимість зменшується до 100 м й менше. У залежності від горизонтальної дальності видимості розрізняють сильний туман (видимість до 50 м), помірний туман (видимість менш 500 м) й слабкий туман (видимість від 500 до 1000 м). Слабке помутніння повітря при горизонтальній видимості від 1 до 10 км називають серпанком. Серпанок буває сильний (видимість 1–2 км), помірний (до запланованих 4 км) й слабкий (до 10 км). Розрізняють тумани за походженням: адвективні та радіаційні.

Атмосфера й наслідки її забруднення

Атмосфера складається з суміші 10 газів, головними із які є азот (78 %) й кисень (21 %). Один відсоток, що залишився, в основному припадає на частку аргону й невелику кількість вуглекислого газу, гелію й неону. Ці гази не вступають у хімічні реакції із іншими речовинами. Незначну частку атмосфери складають аміак, двоокис сірки, чадний газ, озон й водяна пара. Завершують поставши лений перелік складу атмосфери забруднюючі речовини (дим, пив, вулканічний попіл, сіль).

Забруднення природого середовища

Вода — це рідина життя. Сама людина на 70% складається із води, тому її споживання необхідне для підтримання життя. Хоч Земля є «голубою планетою», тобто вода є дуже поширеною сполукою, але й на самом деле, через згубний вплив людини, кількість прісної води, придатної для пиття, дуже обмежена. Тому проблема питної води є гострою та актуальною в сьогоднішньому світі.

Ліней, його життя й ідеї

Шведський естествознатель член Паризької АН (1762). Отримав світову популярність завдяки створеній їм системі рослинного й тваринного світу. Народився сім'ї сільського пастора. Вивчав природознавство і медичні науки в Лундском (1727)и Упсальском (1728) університетах. У 1732 зробив мандрівку Лапландії, результатом якого став працю ''Флора Лапландії''. У 1735 переїхав до міста Хартекамг (Голландія), де завідував ботанічним садом, захистив докторську дисертацію '' Нова гіпотеза перемежованих лихоманок ''. У тому ж року опублікував книжку ''система природи''. З 1731 навчався Стокгольмі лікарським фахом, в 1739 очолив морської госпіталь, домігся права розкривати трупи з метою визначення причини смерті. Брав участь у створенні шведської АН і став її першим президентом (1739). З 1741 керівник катедри у Упсальском університеті, у якому викладав медицину і природознавство. Ліней сприяв широкому запровадження математично-природничої грамотності до системи університетської освіти

Життєвий шлях Ісаака Ньютона

Народився Ісаак Ньютон 4 січня 1643 року. Своє дитинство він провів у селі Вулсторп неподалік містечка Грантем. Його сім'ю була багата, тато був фермером. Не набагато раніше народження його він помер. Після смерті чоловіка мати Ісаака вдруге вийшла заміж і невдовзі залишила село. Виховувати Ньютона стала бабуся. Вже шкільні роки в хлопчика з'явилося потяг до знань, захоплення математикою. Його здібності високо оцінили як шкільним викладачем, і родичами. Ньютон був людиною дуже обережним, не выносившим квапливості у роботі

Методи, наукового пізнання

Структура наукового дослідження, описана вище, є у сенсі спосіб наукового пізнання чи науковий ме¬тод як такої. Метод — це сукупність дій, покликаних допомогти досягненню бажаного результату. Першим на значення ме¬тода в в Новий час зазначив французький математик і філософ Р. Де¬карт у роботі «Розмірковування про методі». Але вже раніше одне із основа¬телей емпіричну науки Ф. Бекон порівняв метод пізнання з цир¬кулем. Здібності людей різні, і, щоб завжди домагатися успіху, потрібно інструмент, який зрівнював б шанси та давала можливість кожному отримати потрібний результат. Таким інструментом і є науковий метод.

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

 1. Яка наука є основою всієї системи природознавства? Нині спектр наукових досліджень природознавстві надзвичайно широкий. У систему математично-природничої грамотності, крім основних наук : фізики, хімії і біології включається і безліч інших – географія, геологія, астрономія, і навіть науки, які стоять за українсько-словацьким кордоном між природними й гуманітарними науками - наприклад, психологія. Метою психологів вивчення поведінки людини і тварин. З одного боку психологія спирається наукові досягнення поведінки біологів, працівників галузі фізіології вищої нервової роботи і спостерігачів діяльністю мозку. З іншого боку, ця наука займається і соціальними, тобто. громадськими явищами, залучаючи знання в галузі соціології. Економістам замало не повідомляючи географії і математики, філософам – без основ натурфілософії, реставратори стародавніх картин вдаються по допомогу сучасної хімії тощо.

КОНТРОЛЬНАЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

Що таке космологічний принцип? Фрідман зробив два дуже простих пропозиції 6 по-перше, Всесвіт виглядає однаково, що не напрямі її не спостерігали (ізотропність Всесвіту), і, по-друге, це твердження має залишатися справедливим у тому разі, якщо б ми виробляли спостереження з будь-якої іншої місця (однорідність Всесвіту). Ці дві припущення займають званий космологічний принцип.