Записи в рубрике 'Всесвіт'

Математика як універсальна наука природознавства

Нині спектр наукових досліджень природознавстві надзвичайно широкий. Крім основних наук, як-от фізика, хімія і біологія до системи математично-природничої грамотності включається і безліч інших – географія, геологія, астрономія, і навіть науки, які стоять за українсько-словацьким кордоном між природними й гуманітарними науками - наприклад, психологія. Метою психологів вивчення поведінки людини і тварин. З одного боку психологія спирається наукові досягнення поведінки біологів, працівників галузі фізіології вищої нервової роботи і спостерігачів діяльністю мозку. З іншого боку, ця наука займається і соціальними, тобто. громадськими явищами, залучаючи знання в галузі соціології. Економістам замало не повідомляючи географії і математики, філософам – без основ натурфілософії , рестовраторы стародавніх картин вдаються по допомогу сучасної хімії тощо

Модель Всесвіту Фрідмана

Існують три різні моделі Фрідмана, котрим виконується космологічний принцип. Усі варіанти моделі Фрідмана мають загальне : якогось моменту часу у минулому (десять, двадцять мільярдів років як розв'язано) відстань між сусідніми галактиками мало рівнятися нулю. Саме тоді (званий Великим вибухом) щільність Всесвіт і кривизна простору часу би мало бути нескінченними. Оскільки математики не вміють поводження з нескінченно великими величинами, це, що, відповідно до загальної теорії відносності у Всесвіті мусить бути точка, у якій ця теорія неприйнятна. Така точка називається особливої чи синигумерной. У цьому точці наші теорії неправильні через безкінечною щільності матерію та безкінечною кривизни простору часу. Отже, якщо перед Великим вибухом і відбувалися якісь події, із них не міг спрогнозувати майбутнє. Отже, ті події, що відбувалися до Великого Вибуху потрібно вилучити з моделі і слід вважати початком відліку часу момент Великого Вибуху

Простір та палестинці час. Принцип відносності

Теорія відносності розглядає просторово-часові властивості фізичних процесів. Ці властивості залежить від полів тяжіння у сфері простору й часу. Теорія, яка описувала просторово-часові властивості у наближенні, коли полями тяжіння можна знехтувати, називається теорією відносності. У основі теорії лежать два становища: принцип відносності, що означає рівноправність всіх інерціальних систем відліку, і сталість швидкості світла у вакуумі, її незалежність від швидкість руху джерела світла.

Досліди з вивчення властивостей часу

Елементарна перевірка розвинених вище теоретичних міркувань розпочато ми ще взимку 1951- 1952 р . З того часу ці досліди безупинно тривали з участю протягом кількох років доцента В. Г. Лабейша. Нині вони віддавна проводяться нами до лабораторій Пулковської обсерваторії разом із інженером В.В. Насоновым. Робота В.В. Насонова надала дослідам високий рівень надійності. Протягом часу цих досліджень було накопичено чисельний і різноманітний матеріал, дозволяє зробити кілька висновків щодо властивості часу. Не весь матеріал вдалося інтерпретувати, і весь матеріал має однаковою ступенем достовірності. Тут ми викладати ті дані, котрі піддавалися многократной перевірці й які з нашої точки суперечки є цілком достовірними. Постараємося також зробити з цих даних.

Вивчення властивостей часу

Час зближує нас найглибшими і немає невідомими властивостями Миру, які навряд чи може передбачити найсміливіший політ людській думці. Найзагадковішим властивістю природи є час. Ставлення до часу придушує наша уява. Точні науки відкидають існування у часу якихось інших властивостей, крім найпростішого властивості "тривалості" проміжків часу, вимір яких здійснюється годинами.

Реферат про введення в авиационно-космическую техніку

У другій половині 1950-х років говорили і писати про змагання у космосі між Радянський Союз та. Минали роки, титулу "космічних держав" удостоїлися Китай, Франція, Індія, на навколоземних орбітах побували представники багатьох країн, поки що котрі мають власними ракетами чи многоразывыми кораблями. Разом про те збільшується й кількість членів міжнародного " космічного клубу" . Зокрема, до вступу до нього вже підготувалася та.

Вічний двигун. Perpetuum mobile

Сучасне життя людини неможлива без використання найрізноманітніших машин, які полегшують його життя. З допомогою машин людина обробляє землю, видобуває нафту, руду, інші корисні копалини, пересувається тощо. Основним властивістю машин був частиною їхнього здатність здійснювати роботу.

Абсолютна сингулярність

Вселенська сингулярність чи стан близький до ній, про чорної дірку. На відміну від чорний дір, які мають безліч, рівну масі великої зірки; а тепер йдеться про сингулярності, яка містить усю масу Всесвіту. Але крім того є ще одне фундаментальне відмінність. Що стосується сколлапсировавшей зірки був обрій подій, у якого поміщалася сингулярність; інакше кажучи, чорна діра перебувала десь у Всесвіту. Що стосується вселенської чорної діри відразу ж потрапити виникають труднощі – несли все наше Всесвіт сколлапсировала в чорну діру, отже, усе речовина і щезли у сингулярності, тобто не залишиться нічого, у яких можна було б перебуває – нічого очікувати Всесвіту.