Записи в рубрике 'Народи'

Д. Ллойд Джордж: історичний портрет

Девід Джордж (1863-1945), пізніше відомий под прізвищем Ллойд Джордж, народився в родині вчителя. Рано втративши батьків, він виховувався у дядько Ллойда, власника невеликої шевської майстерні у закутковому валлійському селі. Девід самоуком опанував качани юриспруденції, вступивши до адвокатської контори й ставши співпрацювати із місцевою пресою. У 27 років він стає депутатом парламенту, й незабаром молодий валлієць звернув у собі увагу неабияким ораторським талантом, активністю й незмінною кмітливістю.

Політика американського «великого кийка» у ділі

За ідеологічне обґрунтування домагань США перевищив на економічну і політичну гегемонію над усім Американським континентом правила «доктрина Монро» (президент Дж. Монро 1823 р. висунув гасли «Америка для американців», що, по суті, означало «Америка для США»). Наприкінці XIX ст. на допомогу цій доктрині прийшли численні теорії, що доводили спільність економічних й політичних інтересів американських держав. У 1889-1890 рр. США провели першу міжамериканську конференцію, котра ухвалила заснування Міжнародного союзу американських республік із метою взаємного обміну економічною інформацією й створення при ньому комерційного бюро, яку у 1910 р. було б перейменовано на Панамериканський союз.

Теодор Рузвельт: історичний портрет

Теодор Рузвельт (1858-1919) ставши президентом США в 1901 р. после убивства свого попередника Мак-Кінлі (доти він виконував обов’язки віце-президента). Уперше за довгі рокта президентську посаду обійняв освічений, здібний, далекоглядний й розумний політик. Саме він поклав вухо реформаторській діяльності американської адміністрації, завдяки чому вушко ХХ ст. увійшов до історії країни под назвою «Прогресивна ера».

Еволюція політичної системи та ідеології суспільства

Поміркуйте, чому характерною рисою політики урядів й держав початку ХХ ст. стає реформізм. До які наслідків привело б збереження застарілих принципів внутрішньої політики? Демократизація форм правління. На вухо ХХ ст. більшість розвинутих країн світу, за винятком Ро-сійської імперії, уже були конституційними монархіями. Республіканська форма правління серед великих держав ствердилася лише США. Старі, напівфеодальні інститути політичної влади поступово втрачали авторитет, оскільки не відповідали новим умовам економічного й соціального розвитку капіталістичних (вільно ринкових) країн й народів. У країнах із монархічною формою правління велася боротьба за обмеження прав монарха, органів представництва вищого дворянства (палати лордів, перів тощо), скасування цензових обмежень на виборах й более широку доля нижчих й середніх верств у представницьких органах влади - парламентах.

Тайці

Бангкок не може похвалитися стародавньою історією, він існує із XVI століття. У таїландської столиці кілька назв. Офіційна — Бангкок, що в перекладі означає «місто дикої сливи». Колись так називалося маленьке рибацьке село заціпеніло на березі ріки Чао-Прайї, на місці якої й було б засноване місто.

Концепція поділу влади: теорія та зарубіжний досвід, історія та сучасність

    У 1980-х років ХХ століття Росія ввійшла у смугу реформ , які, торкнулися всі сфери життя суспільства. На очах змінюються багато принципів життя суспільства , з'являються нові ідеологічних засад функціонування, устрою, розбудови держави. Усі міцніше наша життя входять такі поняття, як гуманізм, демократія, правової держави, громадянське суспільство так і багатьох інших. Однією з підставових концепцій побудови нової держави стала теорія поділу влади, що була закріплена як основи конституційного ладу Російської Федерації у Конституції 1993 року. Що ж привабило реформаторів російської держави у цій концепції? Звернімося до своєї історії.

Відтворення населення і побудову суспільство

Ми розпочинаємо більш ретельному і глибокому аналізу демографічній ситуації, сло¬жившейся у цей період. І тому ми скористаємося брут¬то-коэффициентами, про які зазначалося вище. У 1993 року населення України становило 52 мільйона 244.1 тисяч чоловік, а природний приріст - -184195 людина. Отже, коэффи¬циент природний приріст в Україні становив -3.5 особи на одне 1000 жителів нашої держави. Інакше кажучи, кожна 1000 людина, жителів Україні, в 1993 року зменшилася загалом на 3.5 людини. Проте чи на території Укра¬ины склалася аналогічна ситуація. Існують сфери, котрим цей показник має навіть позитивне значення, перевершували по модулю значення коефіцієнта природного при¬роста загалом нашій країні.

Демографія

Демографія - наука, вивчає властивими їй методами чисельність, територіальне розміщення та склад населення, зміни, причини слідства цих змін, взаємозв'язок соціально-економічних факторів, і змін - у населенні; вона розкриває закономірності відтворення населення широкому значенні цього терміну, й оприлюднювати отримані знання ставить на службу об¬щественного розвитку. Термін "демографія" освічений з цих двох слів: "демос" - народ і "графия" - писання. Можна сформулиро¬вать коротко: демографія - наука про народонаселення.