Записи в рубрике 'Країни'

Конституція Німеччини. 16 апреля 1871 р.

Імперське законодавство здійснюється Союзною Радою й Рейхстагом. Згода більшості у тому і іншому зібранні необхідна для імперського закону й встановлює його.

Союзна рада складається з представників держав, що входять до союзу, між якими голоси розподіляються таким чином, що Пруссія одержує 17 голосів з 58.

Німеччина

У останній третині XIX - на початку XX ст. німецька економіка набула потужного розвитку, поступаючись за темпами зростання лише США. З 1870 до 1913 р. обсяг промислового виробництва в стране збільшився у 6 разів, у тому числі видобуток вугілля -у 7, виплавка чавуну - у 14 й сталі - у 92 рази. Вже у ХІХ ст. за рівнем про мислового розвитку Німеччина обігнала Францію, але в вушко XX ст., залишивши позаду Англію, вон висунулася на перше місце в Європі й стала другою (после США) індустріальною Державою світу.

Перехід від політики «блискучої ізоляції» до політики союзів

Підготовка до війни. До початку XX ст. Велика Британія традиційно утримувалася від участі в європейських коаліціях, керуючись у зовнішній політиці лише власними інтересами. Прем’єр-міністр країни лорд Сол- сбері на кинутий йому якось докір щодо відсутності союзників відповів, що Англія їхнього не потребує, й назвавши її ізоляцію «блискучою»: над землями імперії ніколи не заходити сонце, її піддані нараховують півмільярда, королівський флот за тоннажем й вогневою міццю перевершує об’єднані сили всіх інших морських держав.

Британська імперія на початку ХХ ст.

Чому в останній третині ХІХ ст. Англія поступово втрачає провідне місце у світовій економіці? Згадайте, що стало причиною занепаду й кризи ідеології й політики англійських лібералів у цей годину. Втрата промислової й торговельної першості. Кінець XIX - вухо XX ст. - період швидкого економічного піднесення США й Німеччини - для Англії обернувся втратою монопольних позицій у світовій промисловості і торгівлі. У 1871-1913 рр. виробництво промислової продукції в стране збільшилося лише в 2,2 разу, тоді як США воно та зросло о 9-й, Німеччині - у 6, а й у Франції - у 3 рази. Наприкінці XIX ст. англійська індустрія посідала уже не перше, а третє місце у світі. Частка Великої Британії у світовій торгівлі скоротилася із 22 % у 1870 р. до 15 % у 1913 р.

Актуалізація знань; Сполучені Штати Америки

Пригадайте, котрі наслідки для економічного й соціально-політичного розвитку США мала перемога Півночі у громадянській війні 1861-1865 рр. У чому полягала суть «доктрини Монро»? Піднесення економіки США. Технічний прогрес у промисловості і сільському господарстві. Досягнення світової першості. Кінець XIX -вухо XX ст. характеризувалися небувалим зростанням американської економіки. У 1871-1913 рр. національний дохід США збільшився в розмірі 5 разів, а національне багатство країни - у 7. Особливо швидкими темпами зростало промислове виробництво: за цей період воно та збільшилося о 9-й разів. У 1913 р. США виробляли понад третину світової промислової продукції, залишивши далеко позаду інші індустріальні країни.

Нові явища у соціальному житті

З курсу всесвітньої історії, що вивчався у 9-му класі, пригадайте, коли й за які обставин почався процес формування індустріального суспільства. Які зміни у соціально-економічному житті розвинутих країн світу відбулися в останній третині ХІХ ст?

Особливості модернізаційних процесів у Японії

Упродовж двох століть Японія залишалася закритою для всіх зовнішніх контактів з західними країнами. Усі спроби налагодити торгівлю із Японією рішуче нею відкидалися. Проте у ХІХ ст. японці усе ж таки поступилися і відкрили свої порти для американських й європейських торгових суден, а іноземних інвестицій.

Ріо-де-Жанейро наприкінці XІX ст.

З середини XIX ст. кожна латиноамериканська республіка йшла своїм шляхом, годину від години вступаючи у прикордонні конфлікти з сусідами. Іспанія залишила свої колишні колонії непідготовленими до самоврядування. Нечисленні привілейовані групи європейців й метисів намагалися утримувати уладові, але й робити це ставало дедалі складніше. Вони встановили формою політичної системи олігархію й жили за рахунок примусової роботи неписьменних селян. Алі століття авторитарного правління Іспанії не навчили олігархів перебирати уладові один від одного у мирний спосіб.