Записи в рубрике 'Вчителю'

Урок. Ми – українці

Мета: поглибити знання учнів про Україну, розкрити зміст поняття громадянина України; поліпшити мову учнів; виховувати патріотичні почуття приналежність до народові України.

Устаткування: календар природи, мапа України, тлумачний словник, портрети Т. Р. Шевченка, М. Лисенка, З. Корольова, До. Білокур.

Урок. Грамотний – обізнаний і всевміючий

Мета: уточнити й розширити уявлення учнів про значення знань у життя; обговорити правила для учнів; розвивати почуття відповідальності; виховувати в дітей віком бажання дотримуватися правил для учнів.

Устаткування: плакат з прислів'ями, текст українського народного казки «Розумна дівчинка», загадки.

Запровадження Біблії у предметі «Зарубіжна література»

Особливістю шкільний предмет «Зарубіжна література» є й запровадження Біблії у програмі майже кожного класу. Щоразу, готуючись до уроків на цю тему, вчитель частково реалізовуватиме те спільне мета, яка ставлять у вивченні Біблії, саме: навчити учнів виразно читати і розуміти Біблію; формувати творче сприйняття прочитаного; розглядати Біблію як вагомий шар мистецтва минулого; на прикладах біблійних легенд виховувати духовно освічених людей. Застосовуючи термін духовно освічений, з'ясуємо його зміст. У філософії дух (духовність) — це поняття, яке ототожнюється з цими поняттями, як ідеальне, мислення, свідомість, розум. Німецький філософ Ф. Гегель трактував духовність як третю і останню (після логіки й природи) щабель абсолютної ідеї, має три етапу розвитку. Перший — суб'єктивна духовність (індивідуальне свідомість); другий — об'єктивна духовність (суспільство так і суспільну свідомість — мораль, право та інших.); третій — це абсолютний дух, який здобуває форму мистецтва, релігії, філософії.

Урок різнобічного читання молоді – урок на задану тему «У дивовижній країні Волта Діснея»

Урок різнобічного читання молоді має вимоги до структури. Наприклад, урок на задану тему «У дивовижній країні Волта Діснея» складатиметься з таких елементів:

Актуалізація опорних знань (інформацію про країні Діснея, про його казках і про нього самому).

Аналіз проблем нових принципів навчання світовій літературі

На уроках світової літератури учителю-словеснику, як іншому, відкриваються можливості допомогти учням «побачити світ образу і різні країни, уявити інші типи життя і думки».

Для проведення такої кращої роботи необхідно створити методичну систему формування новопонять, що необхідні розуміння нового предмета з п'ятьма по 12 класи. Така система може складатися зі двох етапів: 1) з п'ятьма по 8 клас - пропедевтичний курс, який підготує школярів до аналізу малярських творів різних літератур; 2) з 9 по 12 клас - основний курс - читання як дослідження художніх текстів з урахуванням їхньої національної специфіки у взаємозв'язку з процесом розвитку світової культури. У середніх класах учні отримують початкова уявлення про терміни «нація», «національний образ персонажа», «національна наочність». Як-от про:

Тема. Закріплення знань про вивчених буквах. Написання під диктовку складів, слів, пропозицій

Мета: закріпити знання учнів про написанні вивчених літер, складів і слів із нею; вчити писати під диктовку; формувати вміння спостерігати, аналізувати, виховувати увагу.

Устаткування: малюнок казкового палацу, малюнки казкових героїв, схеми пропозицій, плакат зі складів.

Тема. Написання маленької буд

Мета: вчити писати маленьку букву буд та об'єднувати її коїться з іншими літерами; розвивати вміння зіставляти, порівнювати, знаходити загальне та чудове; поліпшити мову учнів, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Устаткування: модель телевізора, фішки, зразок письмовій літери буд, малюнки птахів, таблиця слів.

Урок. Свята нашої країни

Мета: формувати уявлення про деякі державних, народних обранців і релігійних святах: Святого Миколи, Адже, різдво Христове, Великдень: продовжити над формуванням шанобливого ставлення до матері: поповнити знання учнів про українське суспільство; сприяти нагромадженню досвіду особистісного ставлення до системи цінностей української спільноти; виховувати патріотизм, любов до матері.